Special Offers

ސްކޫލް ޗުއްޓީއަށް އައިކެއަރއިންވަނީ ޚާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފެށުމަށް ހަމަޖައްސާފައެވެ.

މި ޕްރޮމޯޝަންގައި ފްރޭމް އަދި އަވިއައިނުން %30 އާއި ހަމަޔަށް ޑިސްކައުންޓް ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ. އަދި މި މުއްދަތުގައި  2000 އަށްވުރެ މަތީގެ ވިޔަފާރިއެއް ކުރައްވައިގެން ލަކީޑުރޯގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ. ލަކީޑުރޯއިން ހޮވޭ ފަރާތަކައް ފިޔަވަޅު ރިސޯޓް މޯލްޑިވްސްއިން ދެ ބޭފުޅަކައް ދަތުރެއް ލިބޭގޮތައްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. ލަކީ ޑްރޯގެ ނަސީބުވެރިޔާ އިއުލާންކުރުން އޮންނާނީ ޖޫން މަހުގެ 8ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

މޭ 1 އިން ފެށިގެން މޭ 31، 2024 ގެ ނިޔަލަށް ކުރިޔަށްދާ މި ޕްމޯޝަން، ފުވައްމުލަކާއި އައްޑޫ ސިޓީ ހިމެނޭހެން އައިކެއަރ އޮޕްޓިކަލްސްގެ ހުރިހާ ފިހާރައެއްގައި ކުރިއަށްދާނެއެވެ.

އިތުރު މައުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް އައިކެއަރގެ ހޮޓްލައިން، 3321026 އަށް ގުޅުއްވާ.